HURDA ALIMI


Aluminyum geri dönüşümü yapan firmamız bu kapsam altında tüm aluminyum hurdalarını almaktadır.Hassas bir çevre bilincine sahip olan firmamız bu sayede kaynakların tekrar kazanılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.Bu katkıyı yaparken firmamız bunu hassas bir çevre koruma bilinciyle yapmaktadır.